LACHAG26 Agder FKB-C

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG26 Agder FKB-C Agder 2022 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - C 2022-08-08