LACHVL21 - Hardanger FKB-B 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL21 - Hardanger FKB-B 2022 Vestland Kvam,
Ulvik,
Ullensvang ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hardanger FBK-B nykonstruksjon 2023-01-10
Ortofoto - Hardanger 2022 2023-01-25
Ortofoto - Hardanger 2022 Midlertidig
Ortofoto - Hardanger CIR 2022