LACHMR21 Romsdal 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR21 Romsdal 2022 Møre og Romsdal Stranda,
Sande,
Vanylven ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-A
FKB - FKB-B
Ortofoto - Hovedleveranse
Ortofoto - Midlertidige bilder