LACHIN22 SÅTE FKB-B alt 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN22 SÅTE FKB-B alt 2022 Innlandet Trysil,
Åmot,
Engerdal ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hele området
Ortofoto - Hele området