LACHIN23 Nord-Østerdal FKB-B 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN23 Nord-Østerdal FKB-B 2022 Innlandet Rendalen,
Alvdal,
Folldal ...
2022 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hele området
Ortofoto - Hele området
Laser - 5pkt