LACHVI32 Viken FKB-C 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI32 Viken FKB-C 2023 Oslo og Viken Flesberg,
Rollag,
Nore og Uvdal ...
2023 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-C Ajourføring del 1 2024-08-15
FKB - FKB-C Ajourføring del 2 2024-10-15
FKB - FKB-C Ajourføring del 3 2024-12-15