LACHVI21 Østfold FKB 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI21 Østfold FKB 2022 Oslo og Viken Marker,
Aremark,
Moss
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2022-10-01 2022-10-10
Ortofoto - Marker og Aremark 2022-11-01 2022-10-28 2022-11-30
Ortofoto - MOF Marker og Aremark 2022-06-13 2022-06-17 2022-08-25
Ortofoto - MOF Moss 2022-06-13 2022-06-17 2022-08-25
Ortofoto - Moss 2022-11-01 2022-10-28 2022-11-30