LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Agder 2022 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto -