LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Agder 2022 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - 2023-11-01
Ortofoto - Prøveleveranse, FW-5975 2022-11-24 2022-11-28
Ortofoto - Prøveleveranse, FW-5975, retusjert 2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21