LACHMR12 Historiske ortofoto Møre og Romsdal 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR12 Historiske ortofoto Møre og Romsdal 2021 Møre og Romsdal Molde,
Ålesund,
Stranda ...
2021 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Hovedleveranse 2023-06-01