LACHIN21 Gjøvikregionen FKB-AB alt

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN21 Gjøvikregionen FKB-AB alt Innlandet Søndre Land,
Gjøvik,
Nordre Land ...
2022 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - A
FKB - B
Ortofoto - 10
Ortofoto - 7
Laser - 5pkt
Laser - Overflatemodell fra bildematching