LACHIN21 Gjøvikregionen FKB-AB alt

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN21 Gjøvikregionen FKB-AB alt Innlandet Søndre Land,
Gjøvik,
Nordre Land ...
2022 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - A 2022-12-01 2022-12-15 2022-12-09
FKB - B 2022-12-01 2022-12-15 2022-12-09
FKB - Høydekurver fra laser 2022-12-01 2022-12-01 2022-12-01 2023-10-19
Ortofoto - 10 2022-12-01 2022-12-15 2022-12-16 2023-01-09
Ortofoto - 7 2022-12-01 2022-12-01 2022-11-25 2022-12-14
Ortofoto - Midlertidig ortofoto-10 2022-09-15 2022-09-20 2022-09-19 2022-09-20
Ortofoto - Midlertidig ortofoto-7 2022-09-15 2022-09-02 2022-09-05
Laser - 5pkt 2022-12-01 2022-12-01 2023-02-20
Laser - Overflatemodell fra bildematching 2023-10-16