LACHAG11 Froland og Åseral

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG11 Froland og Åseral Agder Åseral,
Froland,
Arendal ...
2021 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Froland 2021 2021-12-01 2021-12-02
Ortofoto - Åseral 2021 2021-12-01 2021-12-03