LACHVL13 - Vaksdal Modalen 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL13 - Vaksdal Modalen 2021 Vestland Vaksdal,
Modalen
2021 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Vaksdal Modalen 2021 - Ajourføring 2022-02-22
FKB - Vaksdal Modalen 2021 - Nykonstruksjon 2022-02-22
Ortofoto - Vaksdal Modalen 2021 2022-02-22
Ortofoto - Vaksdal Modalen mellombels 2021 2021-09-23