LACHTL16 FKB-C etter omløp 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL16 FKB-C etter omløp 2021 Trøndelag 2021 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring 2022-11-01