LACHVI17 Follo 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI17 Follo 2021 Oslo og Viken Vestby,
Indre Østfold,
Nordre Follo ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB 2021-11-15 2021-11-16 2022-02-15
Ortofoto - Midlertidige orto GSD 10 2021-06-28 2021-08-13 2021-08-27
Ortofoto - Midlertidige orto GSD 7 2021-06-21 2021-06-15 2021-06-24
Ortofoto - Ortofoto GSD 10 2021-12-15 2021-12-13 2022-01-27