LACHVL11 - Sunnhordland 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL11 - Sunnhordland 2021 Vestland Sveio,
Tysnes,
Fitjar ...
2021 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring
FKB - LedningLaser
FKB - Nykonstruksjon
Ortofoto - Sunnhordland 2021 2022-01-06 2022-01-29
Ortofoto - Sunnhordland mellombels 2021 2021-09-21
Laser - 10 pkt Sunnhordland 2021 2021-09-01 2021-09-17 2021-10-05