LACHOP82 Lillehammerreg. FKB-B

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHOP82 Lillehammerreg. FKB-B Innlandet Lillehammer,
Ringebu,
Øyer ...
2019 Levert FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hele prosjektet 2020-02-01 2020-02-01 2020-01-31 2020-04-27
FKB - Høydekurver 2020-02-01 2020-02-14 2020-03-23
Ortofoto - Endelig leveranse GSD10 2020-02-01 2020-02-28 2020-03-06 2020-04-27
Ortofoto - Endelig leveranse GSD8 2020-02-01 2020-02-28 2020-02-29 2020-04-27
Ortofoto - Foreløpig - rektifiserte bilder GSD10 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-02
Ortofoto - Foreløpig - rektifiserte bilder GSD8 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-02
Ortofoto - IR-Ortofoto 2017 2019-10-01 2019-09-15 2019-09-18
Laser - 2 pkt Skog - endelig 2020-02-01 2020-02-28 2020-02-27 2020-05-15
Laser - 5 pkt - endelig 2020-02-01 2020-02-28 2020-02-27 2020-05-15