LACHAG12 Kristiansand og Vennesla

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG12 Kristiansand og Vennesla Agder Kristiansand,
Vennesla,
Lindesnes ...
2021 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2021-11-01 2021-10-29 2022-02-02
Ortofoto - 2021-11-01 2021-10-29 2021-11-02