LACHIN12 Hedmarken FKB-B alt

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN12 Hedmarken FKB-B alt Innlandet Stange,
Løten,
Hamar ...
2021 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-Leveranse 2021-11-01 2021-12-01 2021-12-01 2022-03-03
FKB - Kvaitetsheving-TraktorvegSti 2023-10-16
FKB - Kvalitetsheving-VANN
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD10 2021-09-01 2021-09-23 2021-09-08 2021-09-08
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD7 2021-09-01 2021-07-06 2021-07-07
Ortofoto - Ortofoto 10 2021-11-01 2021-11-30 2021-12-01 2021-12-22
Ortofoto - Ortofoto 7 2021-11-01 2021-11-30 2021-10-13 2021-10-21
Laser - 5pkt 2022-01-07
Laser - GSD10 - Overflatemodell fra bildematching 2023-10-17
Laser - GSD7 - Overflatemodell fra bildematching 2021-10-25 2021-11-10 2021-11-10 2021-11-23