LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Konstruksjon

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Stange,
Nord-Odal,
Sør-Odal ...
2020 Levert FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB data 2021-02-22 2021-03-01 2021-08-03