LACHVI03 Ringerike Hole 2020 Konstruksjon

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI03 Ringerike Hole 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Ringerike,
Hole
2020 Avsluttet FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2021-01-15 2021-03-26 2021-04-11 2021-05-13