LACHIN11 Elverum-Solør FKB-B

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN11 Elverum-Solør FKB-B Innlandet Åsnes,
Våler,
Elverum
2021 Levert FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B-ajourføring 2021-12-01 2021-11-01 2022-02-07
FKB - FKB-Kvalitetsheving - VANN 2023-06-30 2023-06-30 2023-06-30
FKB - Kvalitetsheving TraktorvegSti 2023-06-30 2023-06-30 2023-06-30 2023-06-30
Ortofoto - Ortofoto - GSD10 2021-12-01 2021-12-01 2021-11-01 2021-11-10
Ortofoto - Ortofoto - GSD7 2021-12-01 2021-10-11 2021-10-12
Ortofoto - Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD10 2021-09-15 2021-08-19 2021-08-20
Ortofoto - Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD7 2021-09-15 2021-07-01 2021-07-01
Laser - 5pkt (Laser Innlandet 2021) 2022-01-07
Laser - GSD10 - Overflatemodell fra bildematching 2021-11-23 2021-11-23 2021-11-23
Laser - GSD7 - Overflatemodell fra bildematching 2021-10-11 2021-10-11 2021-11-23