LACHVI12 Buskerud 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI12 Buskerud 2021 Oslo og Viken Sigdal,
Drammen,
Kongsberg ...
2021 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2021-12-15 2022-06-22 2022-06-22 2022-07-09
Ortofoto - Midlertidig ortofoto 2021-08-23 2021-10-03 2021-10-08 2021-10-18
Ortofoto - Orto 10 2022-01-15 2022-06-22 2022-06-27