LACHTL07 Røros 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL07 Røros 2020 Trøndelag Os,
Røros,
Holtålen ...
2020 Levert FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring FKB-B 2021-02-01 2021-02-01 2021-09-23
Ortofoto - 10 cm 2021-02-01 2021-01-25 2021-01-27
Ortofoto - Midlertidige ortofoto 2020-09-01 2020-09-07 2020-09-22