LACHVL05 - FKB-C, AR5 og omløp Vestland fylke

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL05 - FKB-C, AR5 og omløp Vestland fylke Vestland Askvoll,
Gulen,
Fjaler ...
2021 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-C Vestland fylke 2023-04-17