LACHMR02 Nordmøre Sør 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR02 Nordmøre Sør 2020 Møre og Romsdal Ulstein,
Kristiansund,
Averøy ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Averøy 2020-12-03 2020-12-03 2021-03-19
FKB - Kristiansund 2020-12-03 2020-12-03 2021-04-12
FKB - Tingvoll 2020-12-03 2020-11-04 2021-04-22
Ortofoto - Averøy-Kristiansund-Tingvoll 2020 2020-12-03 2021-01-13 2021-03-19
Ortofoto - Kristiansund sentrum 2020 2020-12-03 2020-12-16 2021-03-19