LACHNO92 FKB-C Saltfjellet

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO92 FKB-C Saltfjellet Nordland 2019 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hovedleveranse Del 1 2020-12-01 2020-12-09
FKB - Hovedleveranse Del 2 2021-04-16