LACHØS82 Indre Østfold 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHØS82 Indre Østfold 2018 Oslo og Viken Indre Østfold,
Aurskog-Høland,
Marker ...
2018 Avsluttet FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2018-11-08 2018-11-08 2019-03-18
Ortofoto - IR ortofoto 2018-12-08 2018-12-14 2018-12-19
Ortofoto - Ortofoto 10 cm 2018-12-08 2018-12-12 2019-05-06
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2018-07-06 2018-08-07
Laser - Laser 5 pkt 2018-11-08 2018-10-25