Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Roan

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 0 0 3
FKB-Arealbruk 0 0 1
FKB-Bane 0 0 0
FKB-BygnAnlegg 0 0 0
FKB-Bygning 2 6 54
FKB-Høydekurve 0 0 1
FKB-Ledning 0 0 10
FKB-LedningVA 0 0 0
FKB-Lufthavn 0 0 0
FKB-Naturinfo 0 0 0
FKB-Servitutt 0 0 0
FKB-Tiltak 0 0 0
FKB-TraktorvegSti 1 1 5
FKB-Vann 0 0 4
FKB-Veg 0 0 4
Totalt 3 7 82