Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Grane

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 0 0 3
FKB-Arealbruk 0 0 1
FKB-Bane 0 0 1
FKB-BygnAnlegg 0 0 2
FKB-Bygning 8 19 121
FKB-Høydekurve 0 0 4
FKB-Ledning 0 0 10
FKB-LedningVA 0 0 0
FKB-Lufthavn 0 0 0
FKB-Naturinfo 0 0 0
FKB-Servitutt 0 0 1
FKB-Tiltak 22 22 29
FKB-TraktorvegSti 0 1 6
FKB-Vann 0 0 5
FKB-Veg 0 0 6
Totalt 30 42 189