Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Trøndelag

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 36 147 1803
FKB-Arealbruk 0 0 86
FKB-Bane 0 0 31
FKB-BygnAnlegg 5 42 596
FKB-Bygning 715 2606 32805
FKB-Høydekurve 0 0 85
FKB-Ledning 1 5 605
FKB-LedningVA 0 0 13
FKB-Lufthavn 0 0 1
FKB-Naturinfo 0 0 50
FKB-Servitutt 0 0 22
FKB-Tiltak 246 1329 14324
FKB-TraktorvegSti 28 271 1047
FKB-Vann 6 47 467
FKB-Veg 35 176 1519
Totalt 1072 4623 53454