Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Oppland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 6 70 1582
FKB-Arealbruk 0 2 149
FKB-Bane 0 0 39
FKB-BygnAnlegg 0 23 765
FKB-Bygning 943 2690 21611
FKB-Høydekurve 0 0 29
FKB-Ledning 0 11 195
FKB-LedningVA 26 26 26
FKB-Lufthavn 0 0 0
FKB-Naturinfo 26 26 59
FKB-Servitutt 2 28 28
FKB-Tiltak 633 2059 15325
FKB-TraktorvegSti 27 124 840
FKB-Vann 0 16 186
FKB-Veg 0 189 1798
Totalt 1663 5264 42632