Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Oppland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 64 279 1589
FKB-Arealbruk 0 24 189
FKB-Bane 0 0 31
FKB-BygnAnlegg 9 15 828
FKB-Bygning 428 1517 22941
FKB-Høydekurve 0 0 55
FKB-Ledning 0 0 281
FKB-LedningVA 0 0 0
FKB-Lufthavn 0 0 0
FKB-Naturinfo 1 1 32
FKB-Servitutt 0 0 0
FKB-Tiltak 301 1039 14107
FKB-TraktorvegSti 9 45 633
FKB-Vann 4 4 205
FKB-Veg 16 175 2102
Totalt 832 3099 42993