Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Hedmark

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 68 231 1289
FKB-Arealbruk 0 0 115
FKB-Bane 1 1 25
FKB-BygnAnlegg 0 8 120
FKB-Bygning 769 4302 32637
FKB-Høydekurve 0 12 67
FKB-Ledning 1 6 220
FKB-LedningVA 0 0 0
FKB-Lufthavn 0 0 0
FKB-Naturinfo 0 0 17
FKB-Servitutt 0 0 0
FKB-Tiltak 186 1195 15800
FKB-TraktorvegSti 13 27 576
FKB-Vann 1 10 167
FKB-Veg 1 29 614
Totalt 1040 5821 51647