Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Nordland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 1 26 587
FKB-Arealbruk 0 71 145
FKB-Bane 0 3 16
FKB-BygnAnlegg 1 49 214
FKB-Bygning 316 1027 17658
FKB-Høydekurve 0 8 96
FKB-Ledning 2 25 352
FKB-LedningVA 0 25 47
FKB-Lufthavn 0 14 23
FKB-Naturinfo 0 27 53
FKB-Servitutt 0 41 49
FKB-Tiltak 219 729 7482
FKB-TraktorvegSti 4 123 465
FKB-Vann 1 66 302
FKB-Veg 8 96 488
Totalt 552 2330 27977