Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Nordland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 3 166 690
FKB-Arealbruk 0 0 140
FKB-Bane 0 0 16
FKB-BygnAnlegg 1 6 211
FKB-Bygning 196 1081 17607
FKB-Høydekurve 0 0 33
FKB-Ledning 1 33 388
FKB-LedningVA 0 0 45
FKB-Lufthavn 0 0 23
FKB-Naturinfo 0 0 67
FKB-Servitutt 0 1 51
FKB-Tiltak 146 667 7680
FKB-TraktorvegSti 0 34 492
FKB-Vann 0 0 293
FKB-Veg 1 21 541
Totalt 348 2009 28277