Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 140 871 13090
FKB-Arealbruk 2 42 1372
FKB-Bane 0 85 475
FKB-BygnAnlegg 89 350 5188
FKB-Bygning 7338 28690 316676
FKB-Høydekurve 15 39 900
FKB-Ledning 67 175 4624
FKB-LedningVA 1 2 230
FKB-Lufthavn 0 1 49
FKB-Naturinfo 2 30 1008
FKB-Servitutt 0 0 167
FKB-Tiltak 3742 15363 184255
FKB-TraktorvegSti 379 817 6876
FKB-Vann 39 135 3513
FKB-Veg 384 1399 12810
Totalt 12198 47999 551233