Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 162 897 12881
FKB-Arealbruk 423 473 1451
FKB-Bane 3 20 140
FKB-BygnAnlegg 186 688 4446
FKB-Bygning 6291 24296 285731
FKB-Høydekurve 39 115 1445
FKB-Ledning 59 317 4419
FKB-LedningVA 5 37 238
FKB-Lufthavn 1 9 27
FKB-Naturinfo 8 85 715
FKB-Servitutt 0 0 123
FKB-Tiltak 5300 16518 170972
FKB-TraktorvegSti 185 682 6142
FKB-Vann 39 249 3774
FKB-Veg 193 1286 11090
Totalt 12894 45672 503594