Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 72 544 20271
FKB-Arealbruk 2 113 2327
FKB-Bane 0 11 787
FKB-BygnAnlegg 67 436 9378
FKB-Bygning 10597 47224 573702
FKB-Høydekurve 11 45 29153
FKB-Ledning 51 753 6687
FKB-LedningVA 3 275 925
FKB-Lufthavn 0 2 82
FKB-Naturinfo 3 349 2157
FKB-Servitutt 111 398 1023
FKB-Tiltak 6132 25455 337513
FKB-TraktorvegSti 637 1761 13518
FKB-Vann 21 191 5515
FKB-Veg 184 1253 21618
Totalt 17891 78810 1024656