Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 177 1295 20204
FKB-Arealbruk 58 122 2321
FKB-Bane 4 25 767
FKB-BygnAnlegg 345 663 9506
FKB-Bygning 14277 59627 579536
FKB-Høydekurve 66 146 29158
FKB-Ledning 104 493 6425
FKB-LedningVA 18 289 888
FKB-Lufthavn 31 34 108
FKB-Naturinfo 139 461 2224
FKB-Servitutt 112 408 1010
FKB-Tiltak 8187 32464 344093
FKB-TraktorvegSti 180 1546 14003
FKB-Vann 138 378 5232
FKB-Veg 368 1483 21727
Totalt 24204 99434 1037202