Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 305 3049 13396
FKB-Arealbruk 2 19 1734
FKB-Bane 0 11 386
FKB-BygnAnlegg 83 422 4737
FKB-Bygning 6588 25675 299913
FKB-Høydekurve 0 27 971
FKB-Ledning 113 346 4698
FKB-LedningVA 0 6 234
FKB-Lufthavn 0 0 49
FKB-Naturinfo 20 56 1002
FKB-Servitutt 0 2 170
FKB-Tiltak 3418 15931 178018
FKB-TraktorvegSti 121 538 6371
FKB-Vann 39 160 4250
FKB-Veg 285 1182 12452
Totalt 10974 47424 528381