Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Datasett/Transaksjoner Siste 7 dager Siste 30 dager Siste 365 dager
FKB-AR5 199 1065 12849
FKB-Arealbruk 42 67 1697
FKB-Bane 0 0 372
FKB-BygnAnlegg 31 246 4741
FKB-Bygning 3781 25480 292702
FKB-Høydekurve 0 19 1228
FKB-Ledning 75 470 4656
FKB-LedningVA 0 9 254
FKB-Lufthavn 0 0 50
FKB-Naturinfo 6 26 968
FKB-Servitutt 1 22 168
FKB-Tiltak 2903 17948 174023
FKB-TraktorvegSti 120 602 6467
FKB-Vann 94 250 4344
FKB-Veg 263 1166 11843
Totalt 7515 47370 516362