Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Karasjok

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 1
0 0 1
0 0 0
0 0 2
1 3 103
0 0 6
0 2 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 45
0 0 5
0 1 10
0 1 5
Totalt 1 10 182