Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Skjervøy

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 1
10 13 49
0 0 0
0 1 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 8
0 0 0
Totalt 10 14 70