Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sørreisa

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 10
0 1 3
0 0 0
0 0 2
1 2 74
0 0 0
0 3 5
0 0 0
0 0 0
0 0 2
0 0 0
0 0 39
0 5 14
0 2 12
0 1 4
Totalt 1 15 165