Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lavangen

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 1
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 11 68
0 0 0
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 4
3 3 11
0 1 9
0 0 2
Totalt 3 17 100