Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vadsø

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 1
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 1 32
0 0 0
0 1 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 9
0 0 1
Totalt 0 3 52