Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Seljord

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 18
0 0 2
0 0 1
0 1 13
3 25 325
0 0 1
2 5 20
0 1 4
0 0 0
0 0 2
0 0 0
0 10 106
0 1 17
0 3 10
0 4 35
Totalt 5 53 554