Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Aremark

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 7
0 0 3
0 0 1
0 0 1
2 7 88
0 0 0
0 1 4
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 34
0 0 19
0 0 1
0 0 3
Totalt 2 11 162