Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hvaler

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 21
0 0 1
0 0 1
0 0 7
0 0 0
0 0 0
0 1 5
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 14
0 0 2
0 1 7
Totalt 0 5 59