Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Troms og Finnmark

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

63 146 1566
0 1 51
0 0 3
1 1 83
253 1312 11994
0 0 15
0 3 102
0 2 7
0 0 15
0 1 33
0 0 0
105 578 4215
2 20 356
2 8 532
0 0 308
Totalt 426 2072 19280