Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Vestfold og Telemark

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

16 46 884
1 8 66
0 1 35
6 21 420
352 1526 30078
0 0 68
36 50 319
0 0 42
0 1 3
0 1 81
0 0 0
488 1650 23931
13 199 1425
0 12 220
36 90 1631
Totalt 948 3605 59203