Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Vestfold og Telemark

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

3 41 625
2 12 56
0 0 10
3 43 433
432 3470 31807
34 47 107
8 17 224
0 0 23
0 0 2
0 2 72
0 0 1
474 4128 25904
26 133 2185
9 13 157
22 76 1587
Totalt 1013 7982 63193