Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Viken

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

38 416 5461
0 26 311
0 0 89
8 20 797
1133 4397 58583
0 1 42
0 51 343
0 0 50
0 0 37
2 5 96
0 0 3
909 3468 38379
3 32 1009
16 29 456
12 94 1265
Totalt 2121 8539 106921