Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sør-Varanger

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 29.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 25.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.06.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 25.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 06.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.07.2022