Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Karasjok

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.08.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 26.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 22.07.2022