Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Hasvik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 02.09.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert