Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kvænangen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 13.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 14.07.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 19.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022