Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Karlsøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 22.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022